Anar a: Contingut » | Peu de pàgina »| Menú principal »


Avís legal

La reproducció, còpia (ja sigui parcial o total), distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut l’expressa autorització d'Indústries JOVÉ BALASCH, S.L. és una infracció castigada per la legislació vigent.

INDÚSTRIES JOVÉ BALASCH, S.L. es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui de forma temporal o definitiva, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per INDÚSTRIES JOVÉ BALASCH, S.L., en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb els reglaments d’ús i instruccions posades per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol informació continguda a la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuari.

INDÚSTRIES JOVÉ BALASCH, S.L. rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per INDÚSTRIES JOVÉ BALASCH, S.L. i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

INDÚSTRIES JOVÉ BALASCH, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers, de les informacions i de la publicitat de la pàgina web.

INDÚSTRIES JOVÉ BALASCH, S.L. no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per INDÚSTRIES JOVÉ BALASCH, S.L. o els seus proveïdors.


Anar a: Contingut » | Inici de la pàgina »| Menú principal »